För att kunna ta ditt ledarskap till nästa nivå behöver du koppla ihop vad du verkligen vill, tanke-känsla-kropp, med konkreta värden som omsättning och vinst. Hur tydlig är din riktning? Har dina medarbetare en klar bild av företagets vision? Har ni samma bild? Koll kan här bidra med effektiva tekniker.

Jag kan individuellt coacha dig mot din sanna potential. För visst vill du bli bättre? Må bättre? Fungera bättre? Vilken ambition har du? Hur ska du förverkliga den?

Din bästa tid att agera är nu.

För företag
gallery/malin-2-jpg

coach-stöd uppåt

Kolls utbildningar, inspirationsföreläsningar och idégenererande workshops bygger på kunskap, forskning och genuint engagemang. Varmt välkommen att ta kontakt för mer detaljerad information om innehåll, målgrupp och upplägg. Jag har oändliga idéer, samtidigt blir det enligt min erfarenhet som allra bäst när vi tillsammans tar fram ett skräddarsytt event just för era behov och önskemål. Tveka inte att kontakt mig för att bolla frågor och idéer!

Här är några exempel på kompetensområden:

- Idégenerering  - Teamutveckling

- Ledarskap för kreativitet, energi och möjligheter

- Friskt ledarskap för välmående och optimal resurs

- Hantering av olika funktionssätt

inspiration

Priser

Vänligen kontakta mig för önskemål och offert gällande

*Chefscoaching

*Duocoaching, framtagning av samarbetsprofil och handlingsplan

*Coaching av team

*Coaching av enskilda medarbetare

*Konflikthantering

*Drop-in coaching, en friskvårdsinsats på arbetsplatsen

*Utvecklingsdagar, föreläsningar, workshops och utbildningar

 

 

UPPDRAG & REFERENSER I URVAL

Pågående

■ Chefscoaching hos FMV

■ Underkonsult Arbetslivsresurs, tjänsten ITA

■ Underkonsult Right Management, uppdrag åt Försvarsmakten

■ Ordförande i föreningen WellNetWork, hälsoföretagare i Blekinge

Tidigare

■ Chefscoaching hos Energi & Värme AB

■ Karriärcoach vid Blekinge Tekniska Högskola, indivuduell personalcoaching för utveckling och vid behov av omställning

■ Handledare och coach i projektet Livsstilscoacher i Blekinge

■ Ansvarig utbildare för NSPH

■ Utbildning i kommunikation och personligutveckling, Sigma Technology

 

Jag har blivit coachad och fick bra ledning av Malin på Koll konsult för att identifiera och arbeta med mina långsiktiga mål. Malin arbetar metodiskt och säkert. Jag kunde med hennes hjälp komma fram till bra resultat på mycket kort tid, där jag kunde se och veta hur jag skulle gå vidare för att nå mina uppsatta mål. Malin har ett väldigt bra och tillmötesgående sätt att arbeta. Jag kunde enkelt sätta mig i olika sinnestillstånd med hennes guidning."

Mattias Wikman

 

"Jag har som projektledare i Livsstilscoacher haft förmånen att jobba tillsammans med Malin. Malin har genom individuell- och gruppcoaching gett viktiga och nödvändiga verktyg till Livsstilscoacherna. Malin är en stor tillgång för projektet. Hennes engagemang och kompetens bidrar med stabilitet och trygghet, hon är noga med att alltid ge kvalité i de insatser hon gör. Malin är strukturerad och energigivande och har en mycket positiv attityd gentemot de personer hon möter. Malin är därför mycket uppskattad av oss alla i projektet Livsstilscoacher. Jag ger henne mina bästa rekommendationer."

Kenneth Svensson, Projektledare

 

"Malin Wendel är förbannat duktig på det hon gör och vi hoppas på ett gott fortsatt samarbete."

"Jag har aldrig förr sett fram emot något jag tidigare inte alls såg fram emot. Ny energi!"

"Ett lugn och en stärkt samarbetskänsla i hela teamet."
Återkoppling från medarbetare efter grupputvecklingsdag

”Jag har blivit coachad och fick bra ledning av Malin på Koll konsult för att identifiera och arbeta med mina långsiktiga mål. Malin arbetar metodiskt och säkert. Jag kunde med hennes hjälp komma fram till bra resultat på mycket kort tid, där jag kunde se och veta hur jag skulle gå vidare för att nå mina uppsatta mål. Malin har ett väldigt bra och tillmötesgående sätt att arbeta. Jag kunde enkelt sätta mig i olika sinnestillstånd med hennes guidning."
Mattias Wikman

 

"Jag har som projektledare i Livsstilscoacher haft förmånen att jobba tillsammans med Malin. Malin har genom individuell- och gruppcoaching gett viktiga och nödvändiga verktyg till Livsstilscoacherna. Malin är en stor tillgång för projektet. Hennes engagemang och kompetens bidrar med stabilitet och trygghet, hon är noga med att alltid ge kvalité i de insatser hon gör. Malin är strukturerad och energigivande och har en mycket positiv attityd gentemot de personer hon möter. Malin är därför mycket uppskattad av oss alla i projektet Livsstilscoacher. Jag ger henne mina bästa rekommendationer."

    Kenneth Svensson, Projektledare

 

"Malin Wendel är förbannat duktig på det hon gör och vi hoppas på ett gott fortsatt samarbete."

"Jag har aldrig förr sett fram emot något jag tidigare inte alls såg fram emot. Ny energi!"

"Ett lugn och en stärkt samarbetskänsla i hela teamet."
Återkoppling från medarbetare efter grupputvecklingsdag

gallery/14714965_1255535191165866_5178177788336989245_o
gallery/koll konsult gula former
gallery/malin-1jpg