gallery/logga-frilagd-vit

Jag erbjuder mental träning, professionell coaching individuellt eller i grupp samt inspiration i form av föreläsningar och workshops. Specialistområdet är idégenerering och Koll vill med nyfikenhet lotsa dig eller er vidare mot ett önskat resultat. Ambitionen är alltid att vara stöttande, energirik och inte minst utmanande på ett positivt sätt. Från idé till handling!

Koll är byggt på ledorden Kreativitet, Ledarskap och Livskraft. Med ett nyfiket Oförväget "o" i mitten för balans. Oavsett vilken tjänst som erbjuds finns detta med; nytänkande, mod och energi.

Om mig

gallery/koll konsult gula former

VAD GÖR jag?

Grundare och verksam i företaget.

Ett samtal med mig gör skillnad. Jag hjälper dig att må och fungera bättre. Min favoritkund är en person som kommit fram till att "nu fasen räcker det!" Så vem är jag? Titlar, de kan vara hjälpsamma eller förvirrande .., här är hur som helst några jag nyttjar och stolt står för - Utvecklingskonsult, beteendevetare och professionell coach. Ett annat sätt att beskriva mig kan vara genom karakteristiska personlighetsdrag som intuitiv, effektiv och kvalitetsmedveten. Kanske vill du bilda dig en helt egen uppfattning? Varmt välkommen, jag ser fram emot mötet med dig!

Genom hela mitt yrkesliv har jag arbetat med människor, där support och handledning varit ett givet inslag. Detta i kombination med  en bred utbildning och framförallt livserfarenhet har gett mig en stabil grund att stå på som konsult och som coach.

Malin Wendel

CERTIFIERINGAR

INLPTA certifierad NLP Business Master

Words that change minds LAB Profile Practioner

INLPTA certifierad NLP Practioner

ICF certifierad Par- och Duocoach

Assessments 24x7 Person- , par- & gruppanalys

Extended DISC

EXAMEN

Filosofie Magister med huvudämne Psykologi

 

FORSKNING

Under åren 2009-2011 bedrev jag forskning inom kreativitet och utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola. Utgångsläget är att ett fritt tänkande och medvetenhet om kreativitet kan gagna en människas sanna potential. Studierna visar att momentet "tankeanteckning" främjar såväl den kreativa tankeprocessen som lärande och personlig utveckling. Vid intresse, följ länkarna nedan för att komma till publikationerna och ta del av hela materialet.

Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet
Kreativ utveckling 

 

Du kan också ta del av min magisteruppsats kring ett helt annat område (studien genomfördes 2001). 

Livskvalitet, hanteringsförmåga och upplevelser hos personer med långvarig värk

gallery/malin-1jpg

Innanför kavajen

gallery/kollmalin