■ Chefscoaching hos FMV

■ Kolumnist på Blekinge Läns Tidning

■ Skrivcoach för debuterande författare

■ Arrangör för events och retreats i personlig utveckling

■ Ordförande i föreningen WellNetWork, hälsoföretagare i Blekinge

Uppdrag hos företag och organisationer
gallery/img_1496 red rgb
gallery/koll konsult gula former

Pågående uppdrag

■ Underkonsult Arbetslivsresurs, tjänsten ITA

■ Chefscoaching hos Promera Yrkeskläder AB

■ Underkonsult Right Management, uppdrag åt Försvarsmakten

■ Chefscoaching hos Energi & Värme AB

■ Karriärcoach vid Blekinge Tekniska Högskola, individuell personalcoaching för utveckling och vid behov av omställning

■ Handledare och coach i projektet Livsstilscoacher i Blekinge

■ Ansvarig utbildare för NSPH i Blekinge (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)

■ Utbildning i kommunikation och personligutveckling, Sigma Technology

■ Experthandledare i skapandet av e-läroplattform för projektet Kultur & Hälsa vid Blekinge Kompetens Centrum

tidigare uppdrag